VAN HARTE GECERTI-FICEERD

ESPERIT PLANTS IS VAN HARTE GECERTIFICEERD

Bij Esperit Plants willen we iedereen blij maken met onze producten. Dat doen we door goede arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers na te streven. En ook door een goede samenwerking met leveranciers en andere partners. Daarom produceren we duurzaam en sociaal verantwoord. We zijn trots op het bezit van de volgende certificaten:

ONZE CERTIFICATEN

MPS -A+
Met MPS-A+ laat Esperit Plants de prestaties op milieugebied zien. Het certificaat toetst de kweker op verschillende aspecten zoals het gebruik van mest en bestrijdingsmiddelen, energie en afvalmanagement. Het MPS-A+ certificaat is het hoogst haalbare certificaat binnen dit onderdeel.

MPS-GAP
Met het MPS-GAP certificaat laten we zien dat we voldoen aan de eisen voor de productie, op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-GAP is een volgende stap om, ons bedrijf te verduurzamen.

Floriculture Sustainability Initiative (FSI)
Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een internationale organisatie die ernaar streeft dat minimaal 90% van de bloemen en planten gecertificeerd moet zijn met betrekking tot duurzaamheid.

MPS-SQ
Het MPS-SQ certificaat toetst ons op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende organisaties. Ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen.

Meer info: www.my-mps.com